Disconfortul olfactiv a fost introdus în legislația de mediu, cu obligații și penalități semnificative pentru neconformare

Publicat la data de 27 Iulie 2020
Poluare olfactiva

Legea 123/2020 completează și modifică Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului cu prevederi privind poluarea olfactivă, responsabilități pentru persoane fizice și juridice, autorități implicate și amenzi aplicate pentru situații de neconformare cu aceste obligații.

Principalii termeni nou introduși, definiți prin această lege sunt:

-          Disconfortul olfactiv - efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra stării de sănătate a populaţiei şi a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifică obiectiv conform standardelor naţionale, europene şi internaţionale în vigoare

-          Planul de gestionare a disconfortului olfactiv - plan de măsuri cuprinzând etapele care trebuie parcurse în intervale de timp precizate, în scopul identificării, prevenirii şi reducerii disconfortului olfactiv care se realizează atât în cazul unor instalaţii/activităţi noi sau a instalaţiilor/activităţilor existente, cât şi în cazul unor modificări substanţiale ale instalaţiilor/activităţilor existente;

Companiile care dețin autorizație (integrată) de mediu vor avea obligația să-și instaleze sisteme de monitorizare a disconfortului olfactiv, să pregătească și să implementeze un plan de gestionare a acestui disconfort și să ia măsuri pentru reducerea emisiilor de miros astfel încât să nu afecteze sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător, inclusiv prin reținerea și dirijarea acestor emisii către un sistem adecvat de reducere a mirosului.

Autoritățile competente în domeniul protecției mediului și sănătății au atribuții de reglementare și control, principalele condiții pentru persoane juridice fiind incluse în actele de reglementare (autorizații, acorduri, avize de mediu). Autoritățile publice locale au o serie de responsabilități care sunt detaliate mai jos, în secțiunea în care sunt descrise sancțiunile aplicabile – în special pentru persoane fizice, persoane juridice fără autorizație de mediu, planuri urbanistice și reclamații ale publicului.

Autoritățile competente în domeniul protecției mediului au posibilitatea de a închide temporar sau definitiv activitățile generatoare de disconfort olfactiv, dacă se constată situații repetate de neconformare!

Prezenţa şi concentraţia mirosurilor în aerul înconjurător se evaluează în conformitate cu standardele în vigoare, respectiv SR EN 16841-1, SR EN 16841-2 şi SR EN 13725 sau alte standarde internaţionale.

Sancțiunile stabilite pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 123/2020 sunt:

-          De la 50.000 lei la 100.000 lei pentru nerespectarea de către persoane juridice a planului de gestionare a disconfortului olfactiv, nerealizarea măsurilor de modificare sau încetare a activităţilor generatoare de poluare şi disconfort olfactiv la cererea motivată a autorităţilor competente pentru protecţia mediului și pentru nerespectarea măsurilor impuse de autorități (inclusiv măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor tehnologice în scopul reducerii disconfortului olfactiv);

-          De la 30.000 lei la 60.000 lei pentru neîndeplinirea de către autoritățile publice locale a următoarelor responsabilități: amenajarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelelor de canalizare, a instalaţiilor de preepurare/epurare astfel încât să nu se creeze disconfort olfactiv, impunerea măsurilor necesare prevenirii disconfortului olfactiv provenit de la activităţile care nu se supun reglementării din punct de vedere al protecţiei mediului, respingerea solicitărilor de dezvoltare a proiectelor dacă distanţele minime de protecţie sanitară nu sunt respectate sau în zonă sunt instalaţii care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei, controlarea în scop preventiv şi la sesizarea publicului a acestor activități, precum și reglementarea inclusiv prin interzicere a activităţilor generatoare de disconfort olfactiv în zonele de locuit, recreere, odihnă, tratament şi agrement, unităţi sanitare şi unităţi de învăţământ;

-          De la 25.000 lei la 50.000 lei pentru neimplementarea de către persoanele juridice de sisteme de automonitorizare pentru disconfortul olfactiv, neîndeplinirea obligațiilor de raportare către autoritatea teritoriale de protecţie a mediului a rezultatelor automonitorizării (inclusiv accidente/incidentele), precum și a obligației de a elabora şi de a respecta planul de gestionare a disconfortului olfactiv; neincluderea de către autoritățile publice locale în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului măsuri de prevenire şi reducere a disconfortului olfactiv și neîndeplinirea obligației de a controla la sesizarea publicului activităţile care nu se supun reglementării din punctul de vedere al protecţiei mediului şi care pot crea disconfort olfactiv.

Metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv și conţinutul planului de gestionare a disconfortului olfactiv vor fi stabilite prin Hotărâre de Guvern, în termen de maximum 180 de zile de la data intrării în vigoare a Legii 123/2020.

Contactați-ne și specialiștii noștri vă vor asista pentru a vă confoma cu noile prevederi legislative, prin realizarea unei evaluări a potențialelor surse de poluare olfactivă, prin elaborarea și implementarea de planuri de gestionare a disconfortului olfactiv!

Adresa dumneavoastră de email.
Specificând numele companiei și județul puteți primi mesaje mai relevante afacerii dvs.

Alte articole interesante