Îndelung așteptata lege a compostului a fost adoptată

Publicat la data de 26 August 2020
deșeuri biodegradabile vegetale plante biodeșeuri compost digestie anaeroba

 

În Monitorul Oficial nr. 762/20.08.2020 a fost publicată legea gestionării deșeurilor nepericuloase compostabile (Legea nr. 181/19.08.2020), ce stabilește în principal:

 • condițiile utilizării deșeurilor nepericuloase în vederea compostării/digestiei anaerobe
 • categoriile de deșeuri destinate compostării/ digestiei anaerobe, categoriile de calitate ale compostului, utilizări ale acestuia în funcție de calitate
 • obligații pentru agenți economici, autorități publice centrale/locale și sancțiuni aplicabile pentru neîndeplinirea acestora

 

Un aspect foarte important prevăzut în această reglementare este obligativitatea începând cu data de 1 ianuarie 2021 a autorităților publice locale, respectiv a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de a implementa sistemul de colectare separată a deșeurilor biodegradabile, de a extinde colectarea separată din ușă în ușă a biodeșeurilor în mediul urban, dublată de implementarea schemei „plătește pentru cât arunci“ și de a încuraja compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural.

Criteriile de conformitate pentru deșeurile care urmează a fi supuse compostării și digestiei anaerobe, măsurile operaționale și tehnice privind activitățile de colectare, transport, predare, stocare și manevrare, tehnicile de compostare, stațiile/instalațiile de compostare și fermentare anaerobă vor fi definite în Normele tehnice ce vor fi publicate în maxim 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi (6 luni de la publicare). Cert este că vor fi admise pentru compostare/digestie anaerobă exclusiv deșeuri colectate separat care dețin certificat de conformitate.

Instalațiile de compostare se împart în patru categorii în funcție de capacitatea de preluare și populația deservită: capacitate foarte mică - sub 1.000 t/an; capacitate mică - între 1.000 și 3.000 t/an (maximum 6.000 locuitori); capacitate medie - între 3.000 și 10.000 t/an (maximum 20.000 locuitori); capacitate mare - peste 10.000 t/an (peste 20.000 de locuitori).

În urma procesului de tratare biologică a deșeurilor biodegradabile se obține compost și digestat clasificat în trei categorii de folosință care pot fi utilizate după cum urmează:

 1. categoria A - produs de calitate foarte bună - agricultură și horticultură;
 2. categoria B - produs de calitate bună - spații verzi, urbane și rurale;
 3. categoria C - produs de calitate inferioară - conform destinației stabilite prin Normele tehnice.

Principalele obligații stabilite prin prezenta lege sunt:

 1. Persoanele fizice și juridice care generează deșeuri biodegradabile au obligația să depună aceste deșeuri în spațiile indicate sau să le predea operatorilor autorizați pentru colectarea lor.
 2. Este obligatorie colectarea separată a deșeurilor biodegradabile destinate compostării/digestiei anaerobe, inclusiv din ușă în ușă, denumită în continuare U-U, sau prin aport voluntar, denumită în continuare AP.
 3. Autoritățile administrației publice locale asigură informarea cetățenilor prin mijloace adecvate și prin publicarea pe site-ul propriu asupra sistemului de gestionare al deșeurilor biodegradabile destinate compostului/digestatului.
 4. Autoritățile administrației publice locale elaborează strategii și programe proprii pentru gestionarea deșeurilor biodegradabile, asigură și răspund pentru colectarea separată a materialelor sau deșeurilor destinate compostării/digestiei anaerobe.
 5. Operatorii instalațiilor de compostare și digestie anaerobe au obligația de a obține actul de reglementare emis de către autoritățile competente pentru protecția mediului în conformitate cu legislația în vigoare
 6. Operatorii instalațiilor de compostare și digestie anaerobe vor raporta autorităților județene pentru protecția mediului datele și informațiile cu privire la îndeplinirea obiectivelor de reciclare și valorificare și vor utiliza compostul conform Normelor tehnice, în baza certificatului de conformitate; acesta nu poate conține substanțe străine care nu pot fi introduse în circuitul biologic, substanțe antigerminative, inhibitori de creștere, semințe de buruieni de carantină, respectiv părțile vegetative ale acestora, macro și microorganisme dăunătoare, contagioase din punctul de vedere al sănătății umane, al animalelor și al plantelor, substanțe otrăvitoare, poluante și radioactive.
 7. Fiecare instalație de compostare trebuie să aibă laborator acreditat sau să utilizeze un laborator extern autorizat de RENAR și să elaboreze un program de control complet.

Legea prevede si penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor stabilite, după cum urmează:

 • de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele fizice, și de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice, pentru încălcarea prevederilor de la punctele 1, 2, 3 și 5 de mai sus
 • de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru încălcarea prevederilor de la punctul 4 de mai sus
 • de la 15.000 lei la 30.000 lei, pentru încălcarea prevederilor de la punctele 6 și 7   de mai sus

Contactați-ne și specialiștii noștri vă vor asista pentru a vă confoma cu noile prevederi legislative, fie că reprezentați o autoritate publică locală, un colector sau viitor operator al unei instalații de compost.

Adresa dumneavoastră de email.
Specificând numele companiei și județul puteți primi mesaje mai relevante afacerii dvs.

Alte articole interesante