Deșeuri baterii

Deșeuri baterii și acumulatori

Produceți, importați sau achiziționați intracomunitar baterii și acumulatori (ca atare sau integrate în EEE) pentru comercializare sau uz propriu?

Conform Hotărârii de Guvern 1132/2008, compania este responsabilă pentru gestionarea deșeurilor generate de aceste baterii, prin atingerea unui procent anual de colectare de 45%.

În caz contrar, compania este pasibilă de a plăti o penalitate de 4 lei/kg pentru diferența între obiectivul menționat și cantitatea de deșeuri efectiv gestionată.

Obiectivul de colectare se poate îndeplini individual sau prin transfer către o organizație colectivă autorizată de Ministerul Mediului. De asemenea, compania trebuie să se înscrie în Registrul național al producătorilor și importatorilor de baterii și acumulatori menținut de ANPM.

Cu ce vă putem ajuta?

  1. Elaborare documentație înscriere Registrul național al producătorilor și importatorilor de baterii.
  2. Suport în obținerea unui certificat de atestare fiscală emis de AFM, necesar pentru încheierea unui contract cu o organizație colectivă.
  3. Asistență în negocierea și încheierea unui contract cu o organizație colectivă, care preia responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor dvs. de colectare baterii și acumulatori.
  4. Consultanță pentru încadrare corectă baterii, determinare greutăți.
  5. Calcul lunar al cantității de baterii introduse pe piață.
  6. Raportare către organizația colectivă.
  7. Depunerea declarației lunare AFM în aplicația dedicată cu semnătura electronică calificată (obligatoriu!).