Deșeuri echipamente electrice si electronice

Echipamente electrice și electronice

Produceți, importați sau achiziționați intracomunitar echipamente electrice și electronice (EEE) pentru comercializare sau uz propriu?
Conform Ordonanței de Urgență nr. 5/2015 compania este responsabilă pentru gestionarea deșeurilor generate de aceste echipamente, prin atingerea unui procent anual de colectare de 45% pentru 2020 și 65% începând cu anul 2021.
În caz contrar, compania este pasibilă de a plăti o penalitate de 4 lei/kg, respectiv 20 lei/kg pentru echipamente de iluminat pentru diferența între obiectivul menționat și cantitatea de deșeuri efectiv gestionată.
Obiectivul de colectare se poate îndeplini individual sau prin transfer către o organizație colectivă autorizata de Ministerul Mediului. De asemenea, compania trebuie să se înscrie în Registrul național al producătorilor de EEE menținut de ANPM.

Cu ce vă putem ajuta?

  1. Elaborare documentație înscriere Registrul național al producătorilor de EEE.
  2. Suport în obținerea unui certificat de atestare fiscală emis de AFM, necesar pentru încheierea unui contract cu o organizație colectivă.
  3. Asistență în negocierea și încheierea unui contract cu o organizație colectivă, care preia responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor dvs de colectare EEE.
  4. Consultanță pentru încadrare corectă EEE, determinare greutăți.
  5. Calcul lunar al cantității de EEE introduse pe piața.
  6. Raportare către organizația colectivă.
  7. Depunerea declarației lunare AFM în aplicația dedicată cu semnătura electronică calificată (obligatoriu!).