Trei recipiente cu substanțe periculoase

Substanțe periculoase

Produceți, importați sau achiziționați intracomunitar substanțe clasificate de actele normative relevante (Regulamentul REACH) ca fiind periculoase pentru mediu?

Aveți obligația de a declara AFM și plăti lunar o contribuție de 2% din valoarea de vânzare a substanțelor introduse pe piață, exclusiv TVA.

Cu ce vă putem ajuta?

Specialiștii noștri vă vor asista să determinați care dintre substanțele sau preparatele chimice sunt încadrate de legislație ca fiind periculoase pentru mediu, să calculați corect contribuția, sa completați declarația lunară AFM și să o semneze electronic (semnătura electronică calificată este condiție obligatorie pentru depunerea declarației AFM).